Arch. Emiliano Della Bella

Strona główna » Arch. Emiliano Della Bella

architetti2Emiliano Della Bella urodzony w Rzymie, absolwent Wydziału Architektury Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, członek Rzymskiej Izby Architektów.

W roku 2010 r. uzyskał tytuł doktora projektów architektonicznych i prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury z zakresu geometrii wykreślnej.

Emiliano Della Bella jest wpisany na listę biegłych doradców do spraw Ochrony Przeciwpożarowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Od 2011 r. pełni funkcję mediatora cywilnego.

Biuro inżynieryjno-architektoniczne Emiliano Della Bella współpracuje z Kancelarią MDB&P we wszelkiego rodzaju sprawach wymagających wiedzy z zakresu inżynierii budowlanej i architektury, np. przy oszacowaniach wartości nieruchomości, oszacowaniach wysokości zniszczeń nieruchomości.

Show Comments