Adw. Jolanda Noli

Strona główna » Adw. Jolanda Noli

Jolanda NoliJolanda Noli urodzona w Rzymie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie.

W 1998 r. została przyjęta w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, stając się aktywnym członkiem rzymskiego oddziału Stowarzyszenia.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie karnym i administracyjnym, w latach 1993 – 1996 podnosiła swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez wybitnych prawników. Podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe również w dziedzinie prawa upadłościowego i z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Od 2006 r. wyspecjalizowała się w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania odpadów.

W 2009 r. sprawowała funkcję Zastępcy Prokuratora Niezawodowego przy Sądzie w Rovereto, co pozwoliło jej na ugruntowanie doświadczeń w sprawach karnych, w tym wykroczeń, w sprawach dotyczących prawa budowlanego i problematyki odnoszącej się do zagospodarowania przestrzennego terenów, ochrony środowiska i przestrzegania przepisów BHP.

Jest wybitnym specjalistą w sprawach z zakresu prawa administracyjnego w obszarze gospodarki wód publicznych i prywatnych, zamówień publicznych oraz zagospodarowania przestrzennego terenów.

Jolanda Noli jest autorką szeregu publikacji poświęconych ekologii.

Adw.Noli posiada uprawnienia mediatora w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Obecnie, poza wykonywaniem zawodu adwokata, pełni funkcję Sędziego Niezawodowego przy Sądzie w Turynie, w Wydziale Podatków od Nieruchomości.

Posiada polisę ubezpieczeniową.

Show Comments