Category Archives:Professionisti @pl

Dott. Guillermo Stucchi Carlomagno

Il Dott. Guillermo Stucchi Carlomagno nasce in Argentina dove acquisisce il titolo di Abogado presso l’Universidad Nacional del Litoral, in Santa Fe.

Approfondisce i propri studi in Italia, dove segue il Corso di Alta Formazione in Diritto Romano, presso l’Università degli Studi di Roma „La Sapienza”.

Completa la propria formazione giuridica con il Master in Alti Studi Europei, presso il Collegio Europeo di Parma.

Consegue il Dottorato di ricerca in Sistemi Giuridici Internazionali presso l’Università degli Studi di Roma, „Tor Vergata”.

Collabora da molti anni con lo Studio, soprattutto per questioni legate all’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e per questioni successorie, sempre nell’interesse dei cittadini Argentini di origine italiana.

Ha esercitato attività di consulenza in numerosi progetti italo-argentini.

Parla correntemente spagnolo, italiano, portoghese, francese ed inglese

Dott. Anna D'Ambrosio

A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNAAnna D’Ambrosio, absolwentka Uniwersytetu „La Sapienza„ w Rzymie, w dziedzinie nauk biologicznych.

W 1992 r. Anna D’Ambrosio rozpoczęła pracę w laboratoriach Czerwonego Krzyża.

W 1999 r. została wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Cywilnym w Rzymie.

W 2004 r. natomiast uzyskała wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Karnym w Rzymie.

W roku 2002 r. ukończyła specjalizację w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie.

Anna D’Ambrosio w 2009 r. ukończyła specjalizację w dziedzinie genetyki kryminalnej na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie.

Od 2009 r. jest jednym z bardziej uznawanych specjalistów w dziedzinie genetyki kryminalistycznej, wpisanych na listę biegłych z tej dziedziny przy Sądzie w Rzymie.

Od 2010 r. współpracuje z Centrum Genetyki Medycznej działającym przy Szpitalu S. Camillo Forlanini w Rzymie.

Anna D’Ambrosio jest autorką szeregu publikacji naukowych.

Kancelaria MDB&P od wielu lat współpracuje z Anną D’Ambrosio, korzystając z jej doświadczenia w sprawach wymagających specjalistycznych ekspertyz, zwłaszcza w odniesieniu do badań DNA, np. przy kwestiach związanych z uznawaniem ojcostwa.

Adw. Jolanda Noli

Jolanda NoliJolanda Noli urodzona w Rzymie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie.

W 1998 r. została przyjęta w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, stając się aktywnym członkiem rzymskiego oddziału Stowarzyszenia.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie karnym i administracyjnym, w latach 1993 – 1996 podnosiła swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez wybitnych prawników. Podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe również w dziedzinie prawa upadłościowego i z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Od 2006 r. wyspecjalizowała się w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania odpadów.

W 2009 r. sprawowała funkcję Zastępcy Prokuratora Niezawodowego przy Sądzie w Rovereto, co pozwoliło jej na ugruntowanie doświadczeń w sprawach karnych, w tym wykroczeń, w sprawach dotyczących prawa budowlanego i problematyki odnoszącej się do zagospodarowania przestrzennego terenów, ochrony środowiska i przestrzegania przepisów BHP.

Jest wybitnym specjalistą w sprawach z zakresu prawa administracyjnego w obszarze gospodarki wód publicznych i prywatnych, zamówień publicznych oraz zagospodarowania przestrzennego terenów.

Jolanda Noli jest autorką szeregu publikacji poświęconych ekologii.

Adw.Noli posiada uprawnienia mediatora w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Obecnie, poza wykonywaniem zawodu adwokata, pełni funkcję Sędziego Niezawodowego przy Sądzie w Turynie, w Wydziale Podatków od Nieruchomości.

Posiada polisę ubezpieczeniową.

Adw. Michele Della Bella

Mike smile blueMichele Della Bella urodzony w Rzymie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, współzałożyciel Kancelarii adwokackiej Michele Della Bella & Partners (MDB&P).

W 2005 r. przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, członek rzymskiej struktury tegoż Stowarzyszenia.

Michele Della Bella jest członkiem Komisji Rzymskiego Stowarzyszenia BAR do spraw rodzinnych, nieletnich i imigrantów.

Od 2003 r. Michele Della Bella jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Prawników do spraw Prawa Administracyjnego.

Michele Della Bella jest również członkiem Krajowej Izby Adwokatów do spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Od szeregu lat Michele Della Bella współpracuje z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.
Michele Della Bella w ramach działalności swojej Kancelarii świadczy również pomoc prawną pro bono.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i nieletnich, prawie upadłościowym, prawie podatkowym, prawie karnym, prawie ochrony konsumenta, prawie własności intelektualnych.

Posiada bogate doświadczenia w sprawach z zakresu uprowadzenia dziecka poza granice kraju.

Scrivania BN e Colore sm

Michele Della Bella reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi na terenie całych Włoch.

Włada biegle językiem angielskim oraz językami niemieckim i hiszpańskim.

Polisa ubezpieczeniowa nr. 262292488 – Firma Ubezpieczeniowa Generali Assicurazioni S.p.A.

Dott. Consuelo Guzman

colombian_flagConsuelo Guzman urodzona w Bogocie (Kolumbia), absolwentka Universidad Nacional de Colombia. Uzyskała tytuł tłumacza – j. hiszpański/j. włoski i j. włoski/j. hiszpański.

Od 19 lat Consuelo Guzman pełni funkcję tłumacza przysięgłego przy Konsulacie Kolumbijskim w Rzymie oraz od lat 9 przy Konsulacie Peruwiańskim.

Wykonuje tłumaczenia na rzecz dużych i średnich firm włoskich działających poza granicami kraju.

Consuelo Guzman współpracuje z Kancelarią MDB&P, wykonując dla Kancelarii wszelkie tłumaczenia z i na język hiszpański.

Adw. Licia Amato

Licia okLicia Amato urodzona w Rzymie, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa na Uniwersytecie „Roma Tre” w Rzymie.

W 2001 r. została przyjęta w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, stając się członkiem rzymskiej struktury tegoż Stowarzyszenia.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym sprawach odszkodowawczych, w prawie pracy, w tym w odniesieniu do praw obcokrajowców, w prawie spółek handlowych, w tym w procedurach start up, w prawie upadłościowym i prawie podatkowym.

Posiada duże doświadczenie w obronie praw imigrantów.

Licia Amato Współpracuje z Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Włada językiem angielskim, hiszpańskim.

Polisa ubzepieczeniowa nr. IFL0003592.0328 – firma ubezpieczeniowa CHARTIS Europe SA.

Licia desk sm

Adw. Michele Della Bella

mike blue 2016Michele Della Bella urodzony w Rzymie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, współzałożyciel Kancelarii adwokackiej Michele Della Bella & Partners (MDB&P).

W 2005 r. przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, członek rzymskiej struktury tegoż Stowarzyszenia.

Michele Della Bella jest członkiem Komisji Rzymskiego Stowarzyszenia BAR do spraw rodzinnych, nieletnich i imigrantów.

Od 2003 r. Michele Della Bella jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Prawników do spraw Prawa Administracyjnego.

Michele Della Bella jest również członkiem Krajowej Izby Adwokatów do spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Od szeregu lat Michele Della Bella współpracuje z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Michele Della Bella w ramach działalności swojej Kancelarii świadczy również pomoc prawną pro bono.

 

Scrivania BN e Colore sm

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i nieletnich, prawie upadłościowym, prawie podatkowym, prawie karnym, prawie ochrony konsumenta, prawie własności intelektualnych.

Posiada bogate doświadczenia w sprawach z zakresu uprowadzenia dziecka poza granice kraju.

Michele Della Bella reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi na terenie całych Włoch.

Włada biegle językiem angielskim oraz językami niemieckim i hiszpańskim.

Polisa ubezpieczeniowa nr. 262292488 – Firma Ubezpieczeniowa Generali Assicurazioni S.p.A.