Specjalizacje

Home » Specjalizacje

Nasi prawnicy mają spore doświadczenie w  sprawach cywilnych oraz z  zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przez lata naszej działalności klienci mogli liczyć na nasze wsparcie w wielu rodzajach spraw. MDB&P zapewnia wysoką jakość usług skierowanych do szerokiego grona klientów i  oferuje obsługę prawną w wielu językach obcych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, o separacje oraz sprawach z zakresu prawa opiekuńczego. Prawnicy z naszej kancelarii rozumieją problemy, z którymi borykają się  klienci i zapewniają im  profesjonalną pomoc w każdej sytuacji, w której się znajdują. Rozumiemy obawy rodziców, których dzieci są oskarżane. Obsługiwalismy wiele spraw nieletnich, począwszy od prostych do poważnych wykroczeń i zbrodni.  Wiemy jak działa system sprawiedliwości wobec nieletnich, jak radzić sobie z prokuratorami, a także jak skutecznie bronić dzieci oskarżone o dokonanie zbrodni.

Prawnicy z MDB & P mają duże doświadczenie w  reprezentowaniu klientów w postępowaniu sądowym w różnorodnych obszarach prawa karnego, w tym sprawach o wykroczenia, prostytucji, o przestępstwa związane z narkotykami, bronią, przestępstwa napaści, przestępstwa seksualne i poważne przestępstwa majątkowe.

Nasi adwokaci doświadczeni w prowadzeniu spraw karnych dokładają wszelkich starań by klienci byli reprezentowani w sposób który zapewni im skuteczną ochroneę ich interesów prawnych, rozważamy ryzyka i zwracamy uwagę na korzyści wynikające z przeprowadzenia prawidłowego procesu, przygotowując skuteczną obronę.

Nasi prawnicy zapewniają pomoc i ochronę przed Regionalnymi Sądami Administracyjnymi  we Włoszech, a także przed Radą Państwa.

Na przestrzeni lat nasze doświadczenie w sprawach administracyjnych  zostało wyraźnie ukształtowane  w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego, w zakresie licencji i koncesji, umów, przetargów i konkursów, a także w dziedzinie imigracji.

Prawnik Michele Della Bella jest członkiem Włoskiego Towarzystwa Prawników Administracyjnych pod przewodnictwem prof . Filippo Lubrano

Na przestrzeni ostatnich lat regulacje praw dotyczących imigrantów były głównym przedmiotem legislacji.  Prawo imigrantów jest dyscypliną młodą, ale prężnie rozwijającą się, obejmuje nie tylko prawne regulacje ale również udział społeczeństwa.
Nasi prawnicy zapewnili efektywne doradztwo w wielu aspektach dotyczących praw imigrantów, począwszy od problemów wizowych w strefie Schengen po sprawy związane z pozwoleniem na pobyt innej nautry ( powody rodzinne, zatrudnienie itp.), nie wspominając o administracyjnych procedurach dotyczących uznania statusu uchodźcy lub pomocy osobom, które potrzebowały międzynarodowej ochrony prawnej.
W okresie działalności kancelarii, nasi adwokaci z wielkim sukcesem wspierali klientów w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych, dokładając starannej troski i udzielając pełnego wsparcia w każdej powierzonej sprawie.

Prawo Upadłościowe stanowi kolejny obszar działalności naszej kancelarii.
Szczegółowa analiza tego prawa jest wyrazem wielkiego zaangażowania wszystkich naszych profesjonalistów, którzy biorą w niej udział.

 

Nasi prawnicy przez wiele lat pracowali ze szczególnym sukcesem, działając przed Prowincjonalnymi I Regionalnymi Komisjami Podatkowymi na terenie całych Włoch, zmierzając się z różnorodnymi zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym.

Nasza kancelaria posiada szczególną wiedzę w zakresie spraw spadkowych, w tym spraw o zasięgu międzynarodowym.
Z uwagi na to, iż jest to dosyć delikatną sprawa, przywiązujemy wielką wagę do analizy każdego pojedynczego przypadku.
W zakresie odwołania testamentu, weryfikacji podpisów w testamentach holograficznych nasi specjaliści są w stanie wspierać klientów jeszcze zanim spór powstanie i się roziwinie.

Przez lata swojej działalności nasi specjaliści mieli do czynienia z licznymi przypadkami w obszarze Budowlanym  oraz Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego.
Wspieramy  firmy budowlane i osoby fizyczne z ogromnym profesjonalizmem , również w sporach przeciwko administracji publicznej i podmiotom prywatnym
Szczegółowa analiza Ił Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 280/2011) jak również ciągle śledzenie zmian prawnych jest gwarancja bezpieczeństwa i ochrony dla naszych klientów w każdej sprawie, jaka zostanie skierowana do naszej kancelarii.

Nasi specjaliści wspierają i bronią naszych klientów we wszystkich sprawach dotyczących procedury odszkodowawczej.
Na przestrzeni lat przeszliśmy przez wiele  spraw wszelkiego rodzaju, przypadki wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, oraz odszkodowań na podstawie art. 2043 i 2051 Kodeksu Cywilnego.

 

[/toggle]

Show Comments